رفتن به محتوای اصلی
x

پمفلت های آموزشی

ارتقاء سلامت

----------------------------------

نارسایی قلبی

سیگار

سکته مغزی

دیابت

خودمراقبتی سرطان 

چاقی

تحریک

آسم

الکل

دیابت

فشار خون

پرورسیجر ها

-----------------------------

کلوستومی

خون

پیوند

پیشگیری از لنف ادم

پورت

شیمی درمانی

گرفتن مایع مغزی - نخاعی

نمونه برداری از مغز استخوان 

جراحی

--------------------------------

 کیست پایلونیدال

پرموکت

تیروئیدکتومی

جراحی

چست تیوب

برداشتن خال

فتق مغبنی

کانسر پستان

کله سیستکتومی

واریس

ویپل

گذاشتن فیستول شریانی - وریدی

هموروئید

سرطان های بزرگسالان

------------------------------

لوسمی لنفوبلاستیک حاد

لوسمی لنفوبلاستیک مزمن

لوسمی میلوبلاستیک مزمن

سرطان پوست

سرطان کولورکتال

سرطان مری

کانسر رحم

کانسرپروستات

کانسرپستان چیست؟

کانسرمعده

هوچکین

سرطان های کودکان

-------------------------------

تومور ویلمز

تومورمغزکودکان

فانکونی

لنفوم در کودکان

لوسمی ک

لوسمی کودکان

نوروبلاستوما

عوارض درمان بزرگسالان

---------------------------

مراقبت های ضروری در منزل بعد از شیمی درمانی 

برنامه غذایی بیماران تحت شیمی درمانی 

نکات آموزشی درباره زخم ها و عفونت های دهان و گلو

کنترل تهوع و استفراغ

اسهال

خونریزی

رادیو

برخورد با بروز عفونت 

عوارض درمان کودکان

-------------------------

پیشگیری از خونریزی در کودکان 

بی اشتهایی درکودکان

خواب

دهان و دندان

عفونتها

گاما

------------------

اسکن استخوان

پزشکی هسته ای در اطفال

ید درمانی

گوارش

------------------

آندوسکوپی

کولونو سکوپی

ویژه

---------------------

مراقبت از بیمار در بخش ICU

اکسیژن درمانی

گاواژ