رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناس مسئول امور درمان

 

نام ونام خانوادگی:              دکتر مهسا مزروعی                  

سمت:                             کارشناس  مسئول امور درمان

تحصیلات:                       دکترای پزشکی 

شماره داخلی:                  2006