رفتن به محتوای اصلی
x

رادیوتراپی

*بخش رادیوتراپی بیمارستان با 3 دستگاه شتابدهنده خطی (LOWE nergy وHigh Energy) به بیماران خدمات رادیوتراپی ارائه می نماید.

*دستگاه توموتراپی که در سال 1399 نصب و راه اندازی گردیده یکی از دستاوردهای جدید فیزیک پزشکی
می باشد که عوارض جانبی کمتری نسبت به سایر روش ها داشته و بخصوص در تومورهای سر و گردن، زیان وارده به بيمار به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. در داخل این دستگاه ، در اصل یک دستگاه توموگرافی و یک شتاب دهنده خطی تعبیه شده است. با به‌کارگیری هم‌زمان شتاب‌دهنده خطی و توموگرافی  می‌توان اشعه را فقط به قسمت مورد نظر در بدن بیمار تاباند.

  1. شتابدهنده خطی  ) perimusبرند زیمنس):
  2.  دستگاه شتابدهنده  توموتراپی Radixact 9(ساخت کمپانی : (Accuracy
  3. شتابدهنده خطی compact(برندالکتا)
  4. دستگاه توموتراپی که در سال 1399 نصب و راه اندازی گردیده یکی از دستاوردهای جدید فیزیک پزشکی می باشد که عوارض جانبی کمتری نسبت به سایر روش ها داشته و بخصوص در تومورهای سر و گردن، زیان وارده به بيمار به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. در داخل این دستگاه ، در اصل یک دستگاه توموگرافی و یک شتاب دهنده خطی تعبیه شده است. با به کارگیری همزمان شتابدهنده خطی و توموگرافی میتوان اشعه را فقط به قسمت مورد نظر در بدن بیمار تاباند.
  5. دستگاه شتابدهنده VERSA HD با توجه به راه اندازی تکنیک پرتودرمانی IMRTبه صورت کلینیکال نیز در این مرکز راه اندازی شدهاست. از ویژگی بارز این دستگاه میتوان به وسیع الطیف بودن گرتوهای فوتون و الکترون اشاره کرد که این کار باعث محافظت از بافت های نزدیک تومور میشود.
  6. همچنین این واحد مجهز به دستگاه سی تی سیمولیشن مولتی اسلایس 20 اسلایس برند زیمنس کانفیدنس می باشد.1