رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز تصویربرداری

شامل واحد رادیولوژی، سونوگرافی و ماموگرافی و سنجش تراکم استخوان می باشد. در سال 1399 دستگاه ماموگرافی دیجیتال مدل MAMMOMAT FUSION ساخت شرکت SEMENSE در این بیمارستان نصب و راه اندازی گردید.این دستگاه دارای قابلیت انجام ماموگرافی دوطرفه ، ماموگرافی لوکال و ماموگرافی با قابلیت  بزرگنمایی كه ميزان دز اشعه دريافتي با  استفاده از تكنولوژي prime   شركت زيمنس به ميزان ۳۰ درصد كاهش مي یابد .لازم به ذکر است ، این دستگاه  قابليت ارتقاء انجام بيوپسي تحت هدايت ماموگرافي به صورت core needle  بيوپسي را نیز دارا می باشد .همچنین در سال 1399 دستگاه سونوگرافی  LOGIQ برندGEمدل P9 در واحد رادیولوژی خریداری و نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

3