رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت آموزشی

5

 

نام ونام خانوادگی:                  دکتر پردیس نعمت الهی                    

سمت:                                  معاون آموزشی

تحصیلات:                             پاتولوژیست

شماره داخلی:                         2144