رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز شیمی درمانی سرپایی و کلین روم

 بخش شیمی درمانی سرپایی دارای دو قسمت شیمی درمانی اطفال و شیمی درمانی بزگسالان است که دارای49 تخت میباشد و خدمات سرپایی را به بیماران ارائه میدهد.آماده سازی داروهای شیمی درمانی به دلیل خطرات و لزوم رعایت نکات امینی ویژه، بسیار پیچیده تر از سایر داروهایی است که در مراکز درمانی تجویز می گردد. از طرفی به دلیل الزام مراکز شیمی درمانی با بیش از 1تخت ، جهت کار ایمن با این داروها و آماده سازی و تجویز آنها باید مقررات و استاندرد های خاصی بکار گرفته شود.

room این بیمارستان در آذر ماه سال 98 به دليل الزام مراكز شيمي درماني با بيش از ١٢ تخت به برخورداري از اتاق تميز جهت آماده سازي داروهاي شيمي درماني ، با متراژ مفيد  60 متر مربع با 5 هود بیولوژیک لامینال کلاس 2 تیپ B2 راه اندازی گردیدو کلاس تمیزی این Clean room  بر اساس استاندارد FS209 و ISO14644  10000می باشد  و در حال حاضر تهیه و  آماده سازی كليه محلولهای ترکیبیTPN و داروهای شیمی درمانی بيماران سرپايي و بستري در اين قسمت انجام مي گردد كه اين امر موجب کاهش مواجهات شغلی، تهیه داروها در محیطی با حداقل بار میکروبی و جلوگیری از هدررفت دارویی، همچنین دارودهی ایمن به بیماران و کاهش خطاهای دارویی به جهت چند مرحله کنترل مي گردد.

1