رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست

1

 

نام ونام خانوادگی:        دکتر عبدالله عسگری

سمت:                      ریاست بیمارستان

تحصیلات:                 متخصص داخلی 

تلفن:                      32355127-031