رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت خدمات پرستاری

1

 

نام ونام خانوادگی:           فاطمه باباشاهی

سمت:                         مدیر خدمات پرستاری

تحصیلات:                   کارشناس  ارشد پرستاری  

تلفن:                         ۳۲۳۵۰۲۱۰-۰۳۱

شماره داخلی:                2005