رفتن به محتوای اصلی
x

پاتولوژی

این مرکز مجهز به تجهیزات پیشرفته همانند میکروسکوپ الیمپوس BX43 است که تحت نظر اساتید برجسته بوده و با انجام کلیه تست های تشخیصی ، تومور ماکر ها و ... در تشخیص بسیار دقیق بیماری ها همواره پیشتاز است.

1