رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز پزشکی هسته ای

این بخش با یک دستگاه گاما کمرا فعایت نموده  و در حوزه های سرپایی در انجام اسکن  و در حوزه بستری در حوزه درمان تومورها و بیمارهای تیروئید و آندوکرین فعالیت می نماید. از سال 1398 لوتشیوم تراپی در این بخش فعال گردیده که یکی از جدیدترین روش های درمان برای سرطان نورواندوکرین و كنسر پروستات می باشد که از رادیوداروي لوتشیوم به عنوان درمان تکمیلی در کنار درمان های دیگر استفاده می گردد و بیشتر برای بیمارانی مفید است؛ که درمان خود را به شکل جراحی ، رادیوتراپی و هورمون تراپی انجام داده اند؛ اما پاسخ به درمان دریافت نکرده اند. 

SpectCT:  از این دسنگاه برای تشخیص فیزیوبوِّلوژی عملکرد اعضای مختلف بدن از جمله تیروئید، استفاده میشود. در مرکز پزشکی سیدالشهدا در سال 1401 یکی از پیشرفته ترین دستگاه های SPECT راه اندازی شده است.