رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت

 

1

 

نام ونام خانوادگی:      مریم اسماعیلی                    

سمت:                    مدیریت بیمارستان

تحصیلات:              کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان 

 تلفن:                  32355127-031