previous pauseresume next

توزیع افطاری به پرسنل

به مناسبت میلاد با برکت امام حسن مجتبی علیه السلام بین کلیه پرسنل بیمارستان افطاری توزیع گردید

کمیته خرید

روزیکشنبه۲۱اردیبهشت ماه ساعت۱۰:۳۰صبح کمیته خرید با حضورمدیرواعضای این کمیته در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید.

کمیته بهداشت حرفه ای

روزیکشنبه۲۱اردیبهشت ماه ساعت۹:۳۰صبح کمیته بهداشت حرفه ای با حضورمدیرواعضای این کمیته در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید.

تجلیل از پرسنل محترم تالاسمی

مسئولین بیمارستان روز  شنبه۲۰اردیبهشت ماه به مناسبت روز جهانی تالاسمی از پرسنل بخش تالاسمی بیمارستان تجلیل نمودند

جلسه برسی بازدیدهای میدانی

روزشنبه۲۰اردیبهشت ماه ساعت۱۰صبح جلسه بررسی بازدیدهای میدانی با حضورمدیرو مسئولین بیمارستان، دردفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید.

پیام تبریک رﺋﯿﺲ و مدیربیمارستان بمناسبت میلاد امام حسن مجتبی(ع)

در پانزدهمين شب از ماه مبارک رمضان ، خانه ي رسالت پس از انتظارطولاني به استقبال مولود محبوب خود مي شتافت ، درست همانگونه که گلي با طراوت و شاداب ، پس از مدتي تشنگي از يک قطرهي زلال و گواراي شبنم استقبال مي کند.در شخصيت امام حسن (ع) نشانه هاي مادرش هويدا بود

تجلیل از پرسنل محترم واحد مدارک پزشکی

مسئولین بیمارستان روز چهار شنبه۱۷اردیبهشت ماه به مناسبت روز اسناد و مدارک پزشکی از پرسنل واحد مدارک پزشکی بیمارستان تجلیل نمودند

تجلیل از پرسنل محترم مامایی بمناسبت روز ماما

مسئولین بیمارستان روز سه شنبه۱۶اردیبهشت ماه به مناسبت روز ماما از پرسنل مامایی بیمارستان تجلیل نمودند

تجلیل از پرسنل محترم خدمات بمناسبت روز کارگر

مسئولین بیمارستان روز شنبه۱۴اردیبهشت ماه به مناسبت روز کارگر از پرسنل محترم خدمات بیمارستان تجلیل نمودند

جلسه مدیرو مسئولین بیمارستان، با خیرین جهت راه اندازی بخش پیوند

روزشنبه۱۴اردیبهشت ماه ساعت۱۰:۳۰صبح مدیرو مسئولین بیمارستان،جلسه ای با خیرین جهت راه اندازی بخش پیوند دردفتر مدیریت بیمارستان برگزار نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS