رفتن به محتوای اصلی
x

مراسم بازنشستگی و تکریم مسئول بخش رادیوانکولوژی

روز پنجشنبه ۲۸ مرداد ماه در جلسه ای که با حضور ریاست ، مدیریت ، کادر پزشکی و کادر داخلی بخش رادیوانکولوژی برگزار گردید از خدمات ۳۱ ساله آقای مهندس شهرام منادی تقدیر به عمل آمد. 
در این برنامه همکاران ضمن برشمردن ویژگی های شخصیتی و حرفه ای ایشان در بیمارستان از خدمات بسیار ارزنده و اثربخشی که در زمینه ارتقا کمی و کیفی خدمات بخش و  آموزش نیروهای فیزیسیست و پرتوکار داشتند قدردانی نمودند و همگی ضمن ابراز تاسف از بازنشستگی ایشان ، برایشان آرزوی سلامتی و شادی و موفقیت های بیشتر نمودند .

زندگی صحنهٔ یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمهٔ خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.