رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی:         مریم حقیقت                         

سمت:                       مدیریت بیمارستان

تحصیلات:                 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

تلفن:                      32355127-031