رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت پژوهشی

4

نام ونام خانوادگی:                    دکتر لاله شریعتی                        

سمت:                                   معاون پژوهشی

تحصیلات:                              متخصص پزشکی مولکولی

شماره داخلی:                          2144