رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت خدمات پرستاری

 

 

نام ونام خانوادگی:         مریم مطهری

سمت:                        مدیر خدمات پرستاری

تحصیلات:                   کارشناس پرستاری  

تلفن:                         ۳۲۳۵۰۲۱۰-۰۳۱

شماره داخلی:                2005