previous pauseresume next

جلسه مدیریت پرستاری با سرپرستاران بیمارستان

روز سه شنبه ۲۴مرداد ماه ساعت۸ صبح،مدیریت پرستاری جلسه ای با سرپرستاران بیمارستان در سالن شورا برگزار نمودند

سمینار هموویژلانس

روز سه شنبه۲۳مرداد ماه ساعت۸:۳۰ صبح سمینار هموویژلانس با سخنرانی اساتید هیات علمی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

کلاس کدبندی رژیم های غذایی درHIS

روز یکشنبه ۲۱مرداد ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس کدبندی رژیم های غذایی درHIS با سخنرانی سرکار خانم ظریف در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

کلاس آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان

روز یکشنبه۲۱مرداد ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان با سخنرانی خانمها گلچین و احمدی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

کمیته مستند سازی پزشکان بیمارستان

روز شنبه۲۰تیرماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته مستند سازی پزشکان بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

برگزاری کلاسهای آموزشی

روز پنج شنبه ۱۸مرداد ماه ساعت۸صبح الی ۱۱:۳۰کلاسهای آموزشی نوتروپنی و بهداشت دست ، پروسیجرهای تهاجمی کانسر ، اصول کار با دستگاه الکتروشک  با سخنرانی کارشناسان بیمارستان در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

کلاس بررسی خطاهای پره آنالیتیکال در نمونه گیری ها

روز پنج شنبه۱۸مرداد ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس بررسی خطاهای پره آنالیتیکال در نمونه گیری ها با سخنرانی جناب آقای دکتر مخترع در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

کلاس آموزشی آشنایی با سامانه جدید تردد کارکنان

روز چهارشنبه۱۷مرداد ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس آموزشی آشنایی با سامانه جدید تردد کارکنان با سخنرانی کارشناسان این سامانه در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

 کمیته فناوری اطلاعات

روزسه شنبه۱۶مرداد ماه ساعت۱۱:۳۰صبح کمیته فناوری اطلاعات درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضورمدیر ، نکمیندگان شرکت پویاسامانه و اعضای این کمیته در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید.

کمیته طب انتقال خون بیمارستان

روزدوشنبه۱۵مرداد ماه ساعت۱۰:۳۰صبح کمیته طب انتقال خون بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضوراعضای این کمیته در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS