previous pauseresume next

برگزاری جلسه ای در خصوص بخش بستری طب تسکینی بیمارستان

روز یکشنبه۱۰تیرماه ساعت۱۱:۳۰صبح مسئولین بیمارستان جلسه ای در خصوص بخش بستری طب تسکینی بیمارستان در دفتر ریاست برگزار نمودند.

کمیته آموزش بیمارستان

روز یکشنبه۱۰تیرماه ساعت۱۰:۳۰صبح کمیته آموزش بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

برگزاری جلسه ای در خصوص واحد دندانپزشکی بیمارستان

روز یکشنبه۱۰تیرماه ساعت۸:۳۰صبح مسئولین بیمارستان جلسه ای در خصوص واحد دندانپزشکی بیمارستان در دفتر ریاست برگزار نمودند.

برگزاری کلاسهای آموزشی

روز یکشنبه ۱۰تیرماه ساعت۸صبح الی ۱۱:۳۰کلاسهای آموزش به بیماران تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی ، مراقبت های پرستاری در بیماران تالاسمی ، پیشگیری از هپاتیتA ، درس آموخته های کمیته های مرگ ومیربا سخنرانی کارشناسان بیمارستان در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

کمیته مستند سازی پزشکان بیمارستان

روز شنبه۹تیرماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته مستند سازی پزشکان بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

سمینار دو روزه کلیات سرطان

روز چهارشنبه  پنج شنبه ۶و۷تیرماه سمینار دو روزه کلیات سرطان با سخنرانی اساتیدهیات علمی در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کلاس درس آموخته های کمیته های مرگ ومیر

روز دوشنبه ۴تیرماه ساعت۱۲:۳۰ کلاس درس آموخته های کمیته های مرگ ومیر با سخنرانی سرکارخانم ملازاده در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کلاس پیشگیری از هپاتیتA

روز دوشنبه ۴تیرماه ساعت۱۱:۳۰ صبح کلاس پیشگیری از هپاتیتA با سخنرانی سرکارخانم اکبری در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کلاس مراقبت های پرستاری در بیماران تالاسمی

روز دوشنبه ۴تیرماه ساعت۱۰:۳۰ صبح کلاس مراقبت های پرستاری در بیماران تالاسمی با سخنرانی سرکارخانم محمودی در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کلاس آموزش به بیماران تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی

روز دوشنبه ۴تیرماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس آموزش به بیماران تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی با سخنرانی سرکارخانم طباخان در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS