previous pauseresume next

جلسه آموزش اپلیکیشن اعتباربخشی

روز پنج شنبه ۷ دی ماه ساعت۱۰صبح جلسه بهبود کیفیت با حضور مدیریت و مسئولین واحدها جهت آموزش اپلیکیشن اعتباربخشی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

کلاس آموزشی نرم افزار پکس

روز چهارشنبه ۶ دی ماه ساعت۸:۳۰صبح کلاس آموزشی نرم افزار پکس با سخنرانی سرکار خانم جلیلوند در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

بازدید از بخش ICU

روز چهارشنبه ۶ دی ماه ساعت ۸ صبح واحد بهبود کیفیت به همراه رئیس و مدیریت پرستاری بیمارستان از بخش ICU بازدید نمودند.

کلاس مخاطرات شغلی

روز سه شنبه ۵ دی ماه ساعت۸صبح کلاس مخاطرات شغلی با سخنرانی سرکار خانمها دهقانپور و بکایی درسالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

کمیته پرسنلی بیمارستان

روز شنبه ۲ دی ماه ساعت ۸ صبح کمیته پرسنلی بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید .

کمیته سیاست گذاری بیمارستان

روز شنبه ۲ دی ماه ساعت ۸ صبح کمیته سیاست گذاری بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید .

صبح کلاس HIS

روز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ساعت۱۱ صبح کلاس HIS با سخنرانی سرکار خانم وطنی درسالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

کلاس مراقبتهای پرستاری در عوارض رادیوتراپی

روز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ساعت۱۰ صبح کلاس مراقبتهای پرستاری در عوارض رادیوتراپی با سخنرانی سرکار خانم طباخان درسالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

 

کلاس مدیریت استرس و کنترل خشم

روز  چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ساعت۹ صبح کلاس مدیریت استرس و کنترل خشم با سخنرانی سرکار خانم دلوی در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

کلاس مدیریت بحران

روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ساعت ۸ صبح کلاس مدیریت بحران با سخنرانی جناب آقای شفیعی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS