previous pauseresume next

برگزاری نمایشگاه و فروشگاه حجاب و عفاف

همزمان با هفته عفاف و حجاب شورای امربه معروف بیمارستان نمایشگاه و فروشگاه حجابی را در بیمارستان برگزار نمودند

کمیته بهبود کیفیت و ایمنی

روز دو شنبه ۲۶ تیر ماه ساعت ۹:۳۰ صبح کمیته بهبود کیفیت و ایمنی درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور اعضاي اين كميته در سالن شورای بیمارستان تشكيل گردید

کمیته آموزش و پژوهش بیمارستان

روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۱۱ صبح کمیته آموزش و پژوهش بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضاي اين كميته در دفتر ریاست بیمارستان تشكيل گردید

کمیته کنترل عفونت بیمارستان

روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۱۰ صبح کمیته کنترل عفونت بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور اعضاي اين كميته در سالن شورا تشكيل گردید

کمیته اورژانس

روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کمیته اورژانس درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضاي اين كميته در دفتر پرستاری بیمارستان تشكيل گردید

کلاس چگونگی ارتباط با خدا

روز شنبه ۲۴ تیر ماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح کلاس چگونگی ارتباط با خدا با سخنرانی حجت الاسلام شیروانی جهت بیماران و همراهان بخش تالاسمی برگزار گردید

کمیته سیاست گزاری بیمارستان

روز شنبه ۲۴ تیر ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کمیته سیاست گزاری بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضاي اين كميته در دفتر ریاست بیمارستان تشكيل گردید

جلسه مدیریت بیمارستان با پرسنل خدمات

روز پنج شنبه ۲۲ تیر ماه ساعت ۱۰ صبح مدیریت بیمارستان جلسه ای با پرسنل خدمات در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار نمودند

کلاس ارزیابی اولیه بیمار

روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح کلاس ارزیابی اولیه بیمار با سخنرانی سرکار خانم ملازاده در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

جلسه مدیریت بیمارستان با مسئولین واحدهای پشتیبانی

روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ساعت ۱۰ صبح مدیریت بیمارستان جلسه ای با مسئولین واحدهای پشتیبانی در سالن شورای بیمارستان برگزار نمودند

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS