previous pauseresume next

تجلیل از پرسنل تازه مزدوج شده 

روز پنج شنبه۵دی ماه از پرسنل تازه مزدوج شده توسط مدیرومسئولین بیمارستان با اهداء هدیه تجلیل بعمل آمد.

تجلیل از پرسنل ارامنه بیمارستان

روز پنج شنبه۵دی ماه به مناسبت میلاد حضرت مسیح علیه السلام از پرسنل ارامنه بیمارستان توسط مدیرومسئولین بیمارستان تجلیل بعمل آمد.

نشست اهالی و دوستداران کتاب و کتابخوانی

روز پنج شنبه۵دی ماه ساعت۷:۳۰صبح نشست اهالی و دوستداران کتاب و کتابخوانی بیمارستان درسالن شورا برگزار گردید

کمیته کنترل عفونت

روزسه شنبه۳دی ماه ساعت۱۱:۳۰صبح کمیته کنترل عفونت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در سالن شورای  بیمارستان برگزار گردید.

کمیته مرگ و میر اطفال

روزسه شنبه۳دی ماه ساعت۹:۳۰صبح کمیته مرگ و میراطفال با حضور اعضای این کمیته در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید.

کلاس مدیریت پسماند و کنترل جانوران و حشرات موزیی

روزسه شنبه۳دی ماه ساعت۸:۳۰صبح کلاس مدیریت پسماند و کنترل جانوران و حشرات موزیی با سخنرانی سرکار خانم دهقانپور درسالن اتاق عمل بیمارستان برگزار گردید

کلاس بدو ورود فراگیران

روزسه شنبه۳دی ماه ساعت۷:۴۵الی۱۱صبح کلاس بدو ورود فراگیران با سخنرانی سرکار خانمها محب،اسدسلیمانی،طباخان،اکبری وقاسمی درسالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

بازدید مدیریتی ازبخش تالاسمی و هموفیلی

روزدوشنبه۲دی ماه ساعت۱۱:۳۰صبح بازدید مدیریتی ازبخش تالاسمی و هموفیلی توسط مدیریت ومسئولین بیمارستان انجام گردید

کمیته اخلاق بالینی

روزدو شنبه۲دی ماه ساعت۹:۳۰صبح کمیته اخلاق بالینی با حضور مدیر و اعضای این کمیته در سالن شورای  بیمارستان برگزار گردید.

سمینار یک روزه هموویژولانس

روزدو شنبه۲دی ماه ساعت۸:۳۰صبح سمینار یک روزه هموویژولانس درسالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS