previous pauseresume next

کمیته سیاست گزاری بیمارستان

روز شنبه۵خرداد ماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته سیاست گزاری بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

کمیته اخلاق پزشکی

روز سه شنبه ۱خرداد ماه ساعت۱۱ صبح کمیته اخلاق پزشکی درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور قائم مقام رئیس،مدیر و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

کمیته فناوری اطلاعات و اطلاعات سلامت

روز دوشنبه ۳۱اردیبهشت ماه ساعت۱۰ صبح کمیته فناوری اطلاعات و اطلاعات سلامت درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

جلسه مدیربیمارستان با واحدهایIT،شرکت پویاسامانه دیوا(HIS)و آزمایشگاه

روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت۱۰:۳۰صبح،مدیر بیمارستان جلسه ای واحدهایIT،شرکت پویاسامانه دیوا(HIS)و آزمایشگاه در سالن شورا برگزار نمودند

بازدید ادواری از سنجه های اعتباز بخشی

روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ارزیاب همیاران درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان بازدید و سنجه های اعتبار بخشی این بیمارستان را برسی نمودند.

جلسه teamwork سرطان

روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ساعت ۹ صبح جلسه teamwork سرطان با حضور اعضای هیئت علمی بیمارستان در سالن شورا برگزار گردید.

کلاس ایمنی در استفاده از مواد شیمیایی

روز دو شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس ایمنی در استفاده از مواد شیمیایی با سخنرانی سرکارخانمهاباقری و دهقانپور در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

 جلسه مدیر بیمارستان با مسئولین واحدهای پشتیبانی

روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح،مدیر بیمارستان جلسه ای با مسئولین واحدهای پشتیبانی در سالن شورا برگزار نمودند

جلسه آموزشی بازدید ادواری و سنجه ها

روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ساعت ۸:۳۰ صبح جلسه آموزشی درخصوص بازدید ادواری و سنجه های مربوط به آن جهت  کمک بهیاران در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید

جلسه مسئول واحد بهبود کیفیت با مدیریت پرستاری و سرپرستاران

روز چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ صبح مسئول واحد بهبود کیفیت جلسه ای با مدیریت پرستاری و سرپرستاران بیمارستان درخصوص بازدید ادواری و سنجه های مربوط به آن در سالن شورای بیمارستان برگزار نمودند

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS