previous pauseresume next

کلاس اصول مراقبتهای پرستاری در پروسیجرهای تهاجمی

روز پنج شنبه ۱۴ دی ماه ساعت۸:۳۰صبح کلاس اصول مراقبتهای پرستاری در پروسیجرهای تهاجمی با سخنرانی سرکار خانم طباخان در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

جلسه مسئول کنترل عفونت با رابطین کنترل عفونت بخشها

روزپنج شنبه ۱۴دی ماه ساعت۸ صبح مسئول کنترل عفونت جلسه ای با رابطین کنترل عفونت بخشها درسالن شورا برگزار نمودند

کمیته بهداشت

روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ساعت۱۱:۳۰صبح کمیته بهداشت درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

کمیته اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ساعت۸ صبح کمیته اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

کلاس آموزشی ارزیابی بیمار

روز سه شنبه ۱۲ دی ماه ساعت۱۰صبح کلاس آموزشی ارزیابی بیمار با سخنرانی سرکار خانم باباشاهی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

کلاس اصول مراقبتهای پرستاری در پروسیجرهای تهاجمی

روز سه شنبه ۱۲ دی ماه ساعت۸:۳۰صبح کلاس اصول مراقبتهای پرستاری در پروسیجرهای تهاجمی با سخنرانی سرکار خانم طباخان در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

جلسه درخصوص بخش پیوند

روز یکشنبه ۱۰ دی ماه ساعت۸صبح ریاست بیمارستان جلسه ای درخصوص بخش پیوند با حضور اساتید هیئت علمی خون و انکلوژی در دفتر ریاست برگزار نمودند.

کلاس اصول تکمیل اوراق پرونده ها و HIS

درتاریخهای ۲الی ۹ دی ماه ساعت۱۴الی ۱۶ کلاس اصول تکمیل اوراق پرونده ها و HIS با سخنرانی جناب آقای صبوری سرکار خانمها صادقی ، کیانی ، حبیب زاده در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

کمیته پژوهشی

روز شنبه ۹ دی ماه ساعت۸ صبح کمیته پژوهشی درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

کمیته مستند سازی پزشکان

روز شنبه ۹ دی ماه ساعت۸:۳۰ صبح کمیته مستند سازی پزشکان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS