previous pauseresume next

کمیته بهداشت

روزسه شنبه۱۹تیرماه ساعت۹:۳۰صبح کمیته بهداشت درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضورمدیر و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

اهدا جوایز برندگان مسابقه مدیریت مصرف آب

روز سه شنبه۱۹تیر ماه ساعت۸:۳۰ صبح مدیریت بیمارستان جوایز برندگان مسابقه مدیریت مصرف آب را اهدا نمودند

کمیته مرگ و میر بزرگسالان

روز یکشنبه۱۷تیرماه ساعت۹:۳۰صبح کمیته مرگ و میر بزرگسالان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور قائم مقام رئیس و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

برگزاری کلاسهای آموزشی

روز پنج شنبه ۱۴تیرماه ساعت۸صبح الی ۱۱:۳۰کلاسهای آموزش به بیماران تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی ، مراقبت های پرستاری در بیماران تالاسمی ، پیشگیری از هپاتیتA ، درس آموخته های کمیته های مرگ ومیربا سخنرانی کارشناسان بیمارستان در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

جلسه مسئول کنترل عفونت ، با رابطین کنترل عفونت بیمارستان

روز پنج شنبه ۱۴تیر ماه ساعت۸صبح مسئول کنترل عفونت ، جلسه ای با رابطین کنترل عفونت بیمارستان در سالن شورا برگزار نمودند

جلسه اساتید خون و آنکولوژی با اساتید دندان پزشکی

روز چهارشنبه ۱۳تیر ماه ساعت۱۱ صبح اساتید خون و آنکولوژی بیمارستان جلسه ای با اساتید دندان پزشکی بیمارستان در سالن شورا برگزار نمودند

کلاس آشنایی با قوانین آموزشی و شرح وظایف منشی بخش ها

روز چهار شنبه۱۳تیر ماه ساعت۹:۳۰ صبح کلاس آشنایی با قوانین آموزشی و شرح وظایف منشی بخش ها با سخنرانی خانم باباشاهی در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

کلاس اهمیت کنترل و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات در آزمایشگاه

روز سه شنبه۱۲تیر ماه ساعت۹:۳۰ صبح کلاس اهمیت کنترل و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات در آزمایشگاه با سخنرانی آقایانمخترع و رادمهر در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید

کلاس آشنایی باشرح وظایف کمک بهیاری

روز دوشنبه۱۱تیر ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس آشنایی باشرح وظایف کمک بهیاری با سخنرانی مسئولین در سالن شورای و آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

جلسه مدیر و مترن بیمارستان با سرپرستاران

روز دوشنبه ۱۱تیر ماه ساعت۸ صبح،مدیر و مترن بیمارستان جلسه ای با سرپرستاران بیمارستان در سالن شورا برگزار نمودند

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS