previous pauseresume next

کمیته خرید

روزشنبه۱۰ اسفند ماه ساعت۹:۳۰صبح کمیته خرید با حضور مدیرواعضای این کمیته در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید.

کمیته بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط

روزپنج شنبه۷ اسفند ماه ساعت۹:۳۰صبح کمیته بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط با حضور مدیرواعضای این کمیته در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید.

کلاس اصول کنترل عفونت و بهداشت محیط

روزچهارشنبه ۷ اسفند ماه ساعت۱۰:۳۰صبح کلاس اصول کنترل عفونت و بهداشت محیط در بیماری کرونا ویروس جدید با سخنرانی سرکار خانمها اکبری و دهقان پور درسالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید

کمیته مدارک پزشکی

روزچهارشنبه شنبه۷ اسفند ماه ساعت۹:۳۰صبح کمیته مدارک پزشکی با حضور مدیرواعضای این کمیته در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید.

کمیته مرگ و میراطفال

روزسه شنبه۶اسفند ماه ساعت۹:۳۰صبح کمیته مرگ و میراطفال با حضور اعضای این کمیته در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید.

تجلیل از مهندسین بیمارستان به مناسبت روز مهندس

مسئولین بیمارستان روز دوشنبه۵ اسفند ماه به مناسبت روز مهندس از مهندسین بیمارستان با اهدای گل و شیرینی تجلیل نمودند و همچنین از مسئولینی که در اعتبار بخشی سال جاری زحمات فراوانی کشیده اند تقدیر بعمل آمد.

جلسه برخورد با موارد احتمالی ویروس کرونا

روزدوشنبه۵اسفند ماه ساعت۱۳:۳۰ جلسه برخورد با موارد احتمالی ویروس کرونا با حضور رئیس و مسئولین مربوطه بیمارستان در دفتر رئیس بیمارستان برگزار گردید.

جلسه طرح توسعه رادیوتراپی

روزدوشنبه۵اسفند ماه ساعت۹:۳۰صبح جلسه طرح توسعه رادیوتراپی با حضور مدیر ومسئولین مربوطه در دفتر مدیر بیمارستان برگزار گردید.

پیام رئیس و مدیر بیمارستان به مناسبت روز مهندس

خواجه نصیرالدین طوسی شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضی دان و منجم ایرانی سده هفتم است. به افتخار روز تولد این دانشمند بزرگ، پنجم اسفند به عنوان روز مهندس نام گذاری شده است.

کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری کروناویروس جدید

روزیکشنبه ۴ اسفند ماه ساعت۹:۳۰صبح کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری کروناویروس جدید با سخنرانی سرکار خانمها اکبری و دهقانپور درسالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS