previous pauseresume next

کلاس مراقبتهای پوست

روز پنج شنبه ۲۳شهریور ماه ساعت ۹:۳۰ صبح کلاس مراقبتهای پوست با سخنرانی سرکار خانم پژوه نیا در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس آشنایی با جراحی های شایع

روز پنج شنبه ۲۳شهریور ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس آشنایی با جراحی های شایع با سخنرانی سرکار خانم سلمان در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

قرعه کشی واهداء جوایز مسابقه غدیر

روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه پس از نماز ظهر قرعه کشی واهداء جوایز مسابقه غدیر در نمازخانه بیمارستان برگزار گردید

کلاس داروهای جدید و تاثیر آن بر سیستم بیولوژیک

روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۱۱:۳۰ صبح کلاس داروهای جدید و تاثیر آن بر سیستم بیولوژیک با سخنرانی سرکار خانم دکتر مقدسی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس تریاژ

روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح کلاس تریاژ با سخنرانی جناب آقای فتحی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس آموخته های کمیته مرگ و میر

روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۹:۳۰ صبح کلاس آموخته های کمیته مرگ و میر با سخنرانی سرکار خانم ملازاده در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس روشهای ارتباطی موثر

روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس روشهای ارتباطی موثر با سخنرانی سرکار خانم حسینی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس مراقبتهای پوست

روز دوشنبه ۲۰شهریور ماه ساعت ۱۱:۳۰ صبح کلاس مراقبتهای پوست با سخنرانی سرکار خانم پژوه نیا در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس آموزشی اصول پیشگیری از بیماری mers

روز دوشنبه ۲۰شهریور ماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح کلاس آموزشی اصول پیشگیری از بیماری mers با سخنرانی سرکار خانم اکبری در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس آشنایی با جراحی های شایع

روز دوشنبه ۲۰شهریور ماه ساعت ۹:۳۰ صبح کلاس آشنایی با جراحی های شایع با سخنرانی سرکار خانم سلمان در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS