previous pauseresume next

کمیته بهداشت

روزپنج شنبه۲۲شهریور ماه ساعت۱۰:۳۰صبح کمیته بهداشت درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضورمدیر و اعضای این کمیته در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

جلسه مسئول کنترل عفونت ، با رابطین کنترل عفونت بیمارستان

روز پنج شنبه ۲۲شهریور ماه ساعت۸:۳۰صبح مسئول کنترل عفونت ، جلسه ای با رابطین کنترل عفونت بیمارستان در سالن شورا برگزار نمودند

کلاس طرح طبقه بندی مشاغل

روز پنج شنبه۲۲شهریور ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس طرح طبقه بندی مشاغل جهت کارگزینیهای استان با سخنرانی جناب آقای اکبری در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری

استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی

استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی

استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی سالم به صورت اجاره بهای ماهیانه

کمیته بحران و بلایا

روزچهارشنبه۲۱شهریور ماه ساعت۱۰صبح کمیته بحران و بلایا درجهت برنامه تحول نظام سلامت با اعضای این کمیته در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

کلاس آموزشی احیای قلبی ریوی پایه

روز چهارشنبه۲۱شهریور ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس آموزشی احیای قلبی ریوی پایه با سخنرانی جناب آقای نبی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

کمیته طب انتقال خون

روزسه شنبه۲۰شهریور ماه ساعت۹صبح کمیته طب انتقال خون درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضورقائم مقام ریاست و اعضای این کمیته در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

کلاس آموزشی آشنایی با اندیکاتورهای ست استریل

روز سه شنبه۲۰شهریور ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس آموزشی آشنایی با اندیکاتورهای ست استریل با سخنرانی جناب آقای معتمدی در سالن اتاق عمل بیمارستان برگزار گردید.

برگزاری کلاسهای آموزشی

روزدوشنبه ۱۹شهریورماه ساعت۸صبح الی ۱۱:۳۰کلاسهای آموزشی مراقبت پرستاری در بیماران با اختلالات سیستم قلبی عروقی ، درس آموخته های کمیته مرگ و میر، پمپ انفوزیوم و سطوح مراقبتی با سخنرانی کارشناسان بیمارستان در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS