previous pauseresume next

کمیته مرگ ومیر بزرگسالان

روزپنج شنبه ۲۴خرداد ماه ساعت۱۱:۳۰صبح کمیته مرگ ومیر بزرگسالان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور قائم مقام رئیس و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید

جلسه و کلاس آموزشی صرفه جویی در مصرف آب

روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ساعت۸:۳۰ صبح جلسه و کلاس آموزشی صرفه جویی در مصرف آب با سخنرانی مسئولین آموزش ادراره آبفای استان اصفهان در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کمیته طب انتقال خون

روزسه شنبه ۲۲خرداد ماه ساعت۱۰صبح کمیته طب انتقال خون درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور قائم مقام رئیس و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید

کمیته کنترل عفونت بیمارستان

روزیکشنبه ۲۰خرداد ماه ساعت۱۰صبح کمیته کنترل عفونت بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور قائم مقام رئیس ، مدیر و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید

کمیته اورژانس

روزچهار شنبه۹خرداد ماه ساعت۱۱:۳۰صبح کمیته اورژانس درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور قائم مقام رئیس بیمارستان و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید

بازدید واحد بهبود کیفیت از بخش مردان ۲

روز چهارشنبه ۹خرداد ماه واحد بهبود کیفیت  جهت برسی سنجهای اعتبار بخشی از بخش مردان ۲ بیمارستان بازدید نمودند

جلسه مدیریت پرستاری با سرپرستاران بیمارستان

روز سه شنبه ۸خرداد ماه ساعت۹ صبح،مدیریت پرستاری جلسه ای با سرپرستاران بیمارستان در سالن شورا برگزار نمودند

جلسه teamwork سرطان

روز سه شنبه ۸خرداد ماه ساعت۸:۳۰ صبح جلسه teamwork سرطان با حضور اعضای هیئت علمی بیمارستان در سالن شورا برگزار گردید.

کلاس توجیهی بدو ورود دانشجویان

روز دو شنبه ۷ خرداد ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس توجیهی بدو ورود دانشجویان با سخنرانی مسئولین در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کمیته تغذیه ورژیم درمانی بیمارستان

روزدو شنبه۷خرداد ماه ساعت۸صبح کمیته تغذیه ورژیم درمانی بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS