previous pauseresume next

کلاس آموزشی EXTRATIONدر داروهای شیمی درمانی

روزپنج شنبه۲۶دی ماه ساعت۸:۳۰صبح کلاس آموزشی EXTRATIONدر داروهای شیمی درمانی با سخنرانی سرکار خانم زمانی نژاد درسالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید

نشست اهالی و دوستداران کتاب و کتابخوانی بیمارستان

روز پنج شنبه۲۶دی ماه ساعت۷:۳۰صبح نشست اهالی و دوستداران کتاب و کتابخوانی بیمارستان درسالن شورا برگزار گردید

پیروزی تیم فوتسال بیمارستان در برابر معاونت دانشجویی

تیم فوتسال بیمارستان در نخستین بازی خود برابر تیم معاونت دانشجویی قرار گرفت که تیم فوتسال بیمارستان دراین بازی  یازده بریک به پیروزی رسید

خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج یونیت یکپارچه

مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج

یونیت یکپارچه مدل ۱۵۲A

جلسه رئیس و مدیر بیمارستان با مسئولین شهرداری اصفهان

روزشنبه۲۱دی ماه رئیس و مدیر بیمارستان،جلسه ای درخصوص حداث پارکینگ طبقاتی و اخذ موافقت های لازم جهت توسعه بخش رادیو انکولوژی با جناب آقای دکترنوروزی شهردار اصفهان ، جناب آقای دکترتوکلی دستیار ویژه استاندار ، سرکارخانم شکرانی شهردارمنطقه۱ ، جناب آقای مهندس طهرانی معاون شهرداری ، جناب آقای دکتر صادقیان مدیر امور اداری شهرداری و جناب آقای دکتر یوسفیان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دردفتر ریاست بیمارستان برگزار نمودند

کلاس msds آشنایی با محلولهای ضدعفونی کننده

روزچهارشنبه۱۸دی ماه ساعت۱۰:۳۰صبح کلاس msds آشنایی با محلولهای ضدعفونی کننده با سخنرانی جناب آقای فاطمی درسالن شورای بیمارستان برگزار گردید

جلسه مدیر بیمارستان با مسئولین اداری و درمانی

روزچهارشنبه۱۸دی ماه ساعت۹:۳۰صبح مدیر بیمارستان،جلسه ای با مسئولین اداری و درمانی بیمارستان در خصوص مدیریت بحران درسالن شورای بیمارستان برگزار نمودند

کلاس احیاء قلبی ریوی پایه

روزچهارشنبه۱۸دی ماه ساعت۸:۳۰صبح کلاس احیاء قلبی ریوی پایه با سخنرانی جناب آقای حسینی درسالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

بازدید مدیریتی ازبخش جراحی زنان

روزسه شنبه۱۷دی ماه ساعت۱۱:۳۰صبح بازدید مدیریتی ازبخش جراحی زنان توسط مدیریت ومسئولین بیمارستان انجام گردید

کلاس شناسایی و مبارزه با علفهای هرز در فضای سبز

روزهای ۱۲و ۱۷ دی ماه ساعت۹:۳۰صبح کلاس شناسایی و مبارزه با علفهای هرز در فضای سبز  با سخنرانی سرکار خانم دهقانپور درسالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS