previous pauseresume next

کلاس پیشگیری از هپاتیتA

روز دوشنبه ۴تیرماه ساعت۱۱:۳۰ صبح کلاس پیشگیری از هپاتیتA با سخنرانی سرکارخانم اکبری در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کلاس مراقبت های پرستاری در بیماران تالاسمی

روز دوشنبه ۴تیرماه ساعت۱۰:۳۰ صبح کلاس مراقبت های پرستاری در بیماران تالاسمی با سخنرانی سرکارخانم محمودی در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کلاس آموزش به بیماران تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی

روز دوشنبه ۴تیرماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس آموزش به بیماران تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی با سخنرانی سرکارخانم طباخان در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کلاس توجیهی بدو ورود دانشجویان

روز دوشنبه۴تیر ماه ساعت۸ صبح کلاس توجیهی بدو ورود دانشجویان با سخنرانی مسئولین در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

کلاس برنامه نظافت و بهداشت محیط

روز یکشنبه۳تیر ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس برنامه نظافت و بهداشت محیط با سخنرانی سرکارخانم دهقانپور در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کمیته سیاست گزاری بیمارستان

روز شنبه۲تیر ماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته سیاست گزاری بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

جلسه مسئول خدمات بیمارستان باپرسنل خدمات

روز چهارشنبه۳۰ خرداد ماه ساعت ۸:۳۰ مسئول خدمات بیمارستان،جلسه ای باپرسنل خدمات درسالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار نمودند

کمیته بهداشت محیط و حرفه ای

روزسه شنبه ۲۹خرداد ماه ساعت۱۰صبح کمیته بهداشت محیط و حرفه ای درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید

کلاس عوامل تهدید گننده ایمنی بیمار

روز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس عوامل تهدید گننده ایمنی بیمار با سخنرانی سرکارخانم ملازاده در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

پیام رئیس ، قائم مقام و مدیر بیمارستان به مناسبت فرارسیدن عید فطر

 اللهم اهل الکبریاء والعظمه واژه «عيد» از ريشه عود گرفته شده‌و به معناى بازگشت است، و واژه « فطر» از فطرت‌گرفته شده و به معناى سرشت است.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS