previous pauseresume next

جلسه مدیریت پرستاری با سرپرستاران بیمارستان

روز سه شنبه ۱۴مرداد ماه ساعت۸ صبح،مدیریت پرستاری جلسه ای با سرپرستاران بیمارستان در سالن شورا برگزار نمودند

کمیته بحران وبلایای بیمارستان

روزپنج شنبه۱۱مرداد ماه ساعت۱۰:۳۰صبح کمیته بحران وبلایای بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

کلاس آیین نگارش و مکاتبات اداری

روز پنج شنبه۱۱مرداد ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس آیین نگارش و مکاتبات اداری با سخنرانی سرکار خانم کیانی در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

برگزاری کلاسهای آموزشی

روز چهار شنبه ۱۰مرداد ماه ساعت۸صبح الی ۱۱:۳۰کلاسهای آموزشی پروسیجرهای تهاجمی کانسر ، شناسایی بیماران ، تب و نوتروپنی ، اصول کار با دستگاه الکتروشک  با سخنرانی کارشناسان بیمارستان در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

کمیته مرگ و میراطفال بیمارستان

روز سه شنبه۹مرداد ماه ساعت۱۱صبح کمیته مرگ و میراطفال بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

کلاس بررسی خطاهای پره آنالیتیکال

روز سه شنبه۹مرداد ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس بررسی خطاهای پره آنالیتیکال در نمونه گیری ها با سخنرانی جناب آقای دکتر مخترع در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

جلسه مدیریت پرستاری با سرپرستاران بیمارستان

روز سه شنبه ۹مرداد ماه ساعت۸ صبح،مدیریت پرستاری جلسه ای با سرپرستاران بیمارستان در سالن شورا برگزار نمودند

عملیات پلاسمافرز

روز۶و۷تیرماه برای اولین بار عملیات پلاسمافرز در بخش پیوند بیمارستان انجام گردید

کمیته سپاس بیمارستان

روزشنبه۶تیرماه ساعت۱۰:۳۰صبح کمیته سپاس بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور نمایندگان دانشگاه و اعضای این کمیته در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

کمیته مستند سازی پزشکان بیمارستان

روز شنبه۶تیرماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته مستند سازی پزشکان بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS