previous pauseresume next

کلاس آشنایی با اوراق پرونده های بستری

روز  دوشنبه۲۵تیر ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس آشنایی با اوراق پرونده های بستری با سخنرانی سر کارخانم حسینی جهت منشی های بخشها در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

 جلسه رئیس بیمارستان با پزشکان عمومی

روز یکشنبه۲۴تیر ماه ساعت۱۱:۳۰ صبح، رئیس بیمارستان جلسه ای با پزشکان عمومی بیمارستان در دفتر ریاست برگزار نمودند

برگزاری کلاسهای آموزشی

روز یگشنبه ۲۴تیرماه ساعت۸صبح الی ۱۱:۳۰کلاسهای آموزشی اهمیت رژیم درمانی و ارزیابی وضعیت تغذیه به بیمار ، اصول کار با دستگاه مانیتورینگ قلبی ، آشنایی با شرح وظایف رده های پرستاری با سخنرانی کارشناسان بیمارستان در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

کمیته بهداشت

روزسه شنبه۱۹تیرماه ساعت۹:۳۰صبح کمیته بهداشت درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضورمدیر و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

اهدا جوایز برندگان مسابقه مدیریت مصرف آب

روز سه شنبه۱۹تیر ماه ساعت۸:۳۰ صبح مدیریت بیمارستان جوایز برندگان مسابقه مدیریت مصرف آب را اهدا نمودند

کمیته مرگ و میر بزرگسالان

روز یکشنبه۱۷تیرماه ساعت۹:۳۰صبح کمیته مرگ و میر بزرگسالان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور قائم مقام رئیس و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

برگزاری کلاسهای آموزشی

روز پنج شنبه ۱۴تیرماه ساعت۸صبح الی ۱۱:۳۰کلاسهای آموزش به بیماران تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی ، مراقبت های پرستاری در بیماران تالاسمی ، پیشگیری از هپاتیتA ، درس آموخته های کمیته های مرگ ومیربا سخنرانی کارشناسان بیمارستان در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

جلسه مسئول کنترل عفونت ، با رابطین کنترل عفونت بیمارستان

روز پنج شنبه ۱۴تیر ماه ساعت۸صبح مسئول کنترل عفونت ، جلسه ای با رابطین کنترل عفونت بیمارستان در سالن شورا برگزار نمودند

جلسه اساتید خون و آنکولوژی با اساتید دندان پزشکی

روز چهارشنبه ۱۳تیر ماه ساعت۱۱ صبح اساتید خون و آنکولوژی بیمارستان جلسه ای با اساتید دندان پزشکی بیمارستان در سالن شورا برگزار نمودند

کلاس آشنایی با قوانین آموزشی و شرح وظایف منشی بخش ها

روز چهار شنبه۱۳تیر ماه ساعت۹:۳۰ صبح کلاس آشنایی با قوانین آموزشی و شرح وظایف منشی بخش ها با سخنرانی خانم باباشاهی در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS