previous pauseresume next

کمیته مدارک پزشکی

روز چهارشنبه۹اسفند ماه ساعت۱۰ صبح کمیته مدارک پزشکی درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضورمدیر و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

کلاس مراقبت از جسد

روز چهارشنبه ۹ اسفند ماه ساعت۸:۳۰صبح کلاس مراقبت از جسدبا سخنرانی سرکار خانم باباشاهی در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کمیته مرگ و میر کودکان

روز سه شنبه۸اسفند ماه ساعت۱۰:۳۰ صبح کمیته مرگ و میر کودکان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

کلاس اخلاق حرفه ای و روشهای ارتباطی

روز دو شنبه ۷ اسفند ماه ساعت۱۰:۳۰ صبح کلاس اخلاق حرفه ای و روشهای ارتباطی با سخنرانی سرکار خانم طباطبایی در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

جلسه مدیریت پرستاری با سرپرستاران بیمارستان

روز دو شنبه ۷ اسفند ماه ساعت ۸:۳۰ صبح،مدیریت پرستاری جلسه ای با سرپرستاران بیمارستان در سالن شورا برگزار نمودند

کلاس توجیهی بدو ورود دانشجویان

روز دو شنبه ۷ اسفند ماه ساعت۸صبح کلاس توجیهی بدو ورود دانشجویان با سخنرانی سرکار خانما اکبری،صادقی،طباخان، و پور آذر در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

کمیته بهبود کیفیت

روزچهارشنبه۵اسفند ماه ساعت۱۰:۳۰ صبح کمیته بهبود کیفیت درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضورمدیر و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

پیام رئیس ، قائم مقام و مدیر بیمارستان به مناسبت روز مهندس

خواجه نصیرالدین طوسی شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضی دان و منجم ایرانی سده هفتم است. به افتخار روز تولد این دانشمند بزرگ، پنجم اسفند به عنوان روز مهندس نام گذاری شده است.

کلاس اخلاق حرفه ای و روشهای ارتباطی

روز پنج شنبه ۳ اسفند ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس اخلاق حرفه ای و روشهای ارتباطی با سخنرانی سرکار خانم طباطبایی در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان

روزچهارشنبه۲اسفند ماه ساعت۸:۳۰ صبح کمیته اخلاق پزشکی درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضورمدیر و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS