previous pauseresume next

کلاس اصول مراقبت پرستاری در داروهای شیمی درمانی

روز یکشنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۱۰صبح کلاس اصول مراقبت پرستاری در داروهای شیمی درمانی با سخنرانی سرکار خانم باباشاهی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس مدیریت درد و پیشگیری در بیماریهای قلبی و عروقی

روز یکشنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس مدیریت درد و پیشگیری در بیماریهای قلبی و عروقی با سخنرانی سرکار خانم طباخان در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کمیته مستند سازی پزشکان

روز شنبه ۲۹ مهر ماه ساعت ۸ صبح کمیته مستند سازی پزشکان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضاي اين كميته در دفتر ریاست تشكيل گردید

کلاس مراقبت پرستاری پایان عمر در بیماران مبتلا به سرطان

روزپنج شنبه۲۷مهر ماه ساعت۱۰:۳۰ صبح کلاس مراقبت پرستاری پایان عمر در بیماران مبتلا به سرطان باسخنرانی سرکار خانم زبرجد در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس تحلیل نتایج آزمایشات خونی

روز پنج شنبه۲۷ مهر ماه ساعت۹:۳۰ صبح کلاس تحلیل نتایج آزمایشات خونی با سخنرانی سرکار خانم پژوه نیا در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس تداخلات غذا و دارو

روز پنج شنبه ۲۷ مهر ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس تداخلات غذا و دارو با سخنرانی سرکار خانم تقی یار در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کمیته پرسنلی

روز پنج شنبه ۲۷ مهر ماه ساعت۸:۳۰ صبح کمیته پرسنلی درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضاي اين كميته در دفتر ریاست تشكيل گردید

کلاس ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

روز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس ایمنی و سلامت شغلی کارکنان با سخنرانی سرکار خانم اکبری در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس اصول مراقبت پرستاری در داروهای شیمی درمانی

روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح کلاس اصول مراقبت پرستاری در داروهای شیمی درمانی با سخنرانی سرکار خانم باباشاهی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کمیته انتقال خون

روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ساعت ۹:۳۰ صبح کمیته انتقال خون درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور اعضاي اين كميته در سالن شورا تشكيل گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS