previous pauseresume next

عملیات پلاسمافرز

روز۶و۷تیرماه برای اولین بار عملیات پلاسمافرز در بخش پیوند بیمارستان انجام گردید

کمیته سپاس بیمارستان

روزشنبه۶تیرماه ساعت۱۰:۳۰صبح کمیته سپاس بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور نمایندگان دانشگاه و اعضای این کمیته در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

کمیته مستند سازی پزشکان بیمارستان

روز شنبه۶تیرماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته مستند سازی پزشکان بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

تقدیر و تشکر از خیرین حوزه سلامت

روزپنج شنبه۴مرداد ماه از خیرین حوزه سلامت توسط مسئولین بیمارستان تقدیر و تشکر بعمل آمد

کلاس پیشگیری و مراقبت از زخم بستر

روز۳و۴مرداد ماه کلاس پیشگیری و مراقبت از زخم بستر با سخنرانی آقای صبوری در آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

کمیته اخلاق پزشکی

روزدو شنبه۱مرداد ماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته اخلاق پزشکی درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

جلسه مدیر و مسئول خدمات بیمارستان باپرسنل خدمات

روزسه شنبه۳۱ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ مدیر و مسئول خدمات بیمارستان،جلسه ای باپرسنل خدمات درسالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار نمودند

کمیته سیاست گزاری بیمارستان

روز شنبه۳۱تیر ماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته سیاست گزاری بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

برگزاری کلاسهای آموزشی

روز پنج شنبه ۲۸تیرماه ساعت۸صبح الی ۱۱:۳۰کلاسهای آموزشی اصول کار با دستگاه مانیتورینگ ، اهمیت رژیم درمانی و ارزیابی وضعیت تغذیه در بیماران بستری ، آشنایی باعوارض داروی اربیتوکس ، آشنایی با شرح وظایف پرستاری  با سخنرانی کارشناسان بیمارستان در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

برگزاری معاینات سالیانه  طب کار

معاینات سالیانه  طب کار جهت کلیه پرسنل بیمارستان با همکاری مرکز تخصصی طب کار و بیماریهای شغلی به مدت یک ماه در بیمارستان برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS