previous pauseresume next

بازدید واحد بهبود کیفیت از بخش مردان ۲

روز چهارشنبه ۹خرداد ماه واحد بهبود کیفیت  جهت برسی سنجهای اعتبار بخشی از بخش مردان ۲ بیمارستان بازدید نمودند

جلسه مدیریت پرستاری با سرپرستاران بیمارستان

روز سه شنبه ۸خرداد ماه ساعت۹ صبح،مدیریت پرستاری جلسه ای با سرپرستاران بیمارستان در سالن شورا برگزار نمودند

جلسه teamwork سرطان

روز سه شنبه ۸خرداد ماه ساعت۸:۳۰ صبح جلسه teamwork سرطان با حضور اعضای هیئت علمی بیمارستان در سالن شورا برگزار گردید.

کلاس توجیهی بدو ورود دانشجویان

روز دو شنبه ۷ خرداد ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس توجیهی بدو ورود دانشجویان با سخنرانی مسئولین در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کمیته تغذیه ورژیم درمانی بیمارستان

روزدو شنبه۷خرداد ماه ساعت۸صبح کمیته تغذیه ورژیم درمانی بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید

کمیته سیاست گزاری بیمارستان

روز شنبه۵خرداد ماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته سیاست گزاری بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

کمیته اخلاق پزشکی

روز سه شنبه ۱خرداد ماه ساعت۱۱ صبح کمیته اخلاق پزشکی درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور قائم مقام رئیس،مدیر و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

کمیته فناوری اطلاعات و اطلاعات سلامت

روز دوشنبه ۳۱اردیبهشت ماه ساعت۱۰ صبح کمیته فناوری اطلاعات و اطلاعات سلامت درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

جلسه مدیربیمارستان با واحدهایIT،شرکت پویاسامانه دیوا(HIS)و آزمایشگاه

روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ساعت۱۰:۳۰صبح،مدیر بیمارستان جلسه ای واحدهایIT،شرکت پویاسامانه دیوا(HIS)و آزمایشگاه در سالن شورا برگزار نمودند

بازدید ادواری از سنجه های اعتباز بخشی

روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ارزیاب همیاران درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان بازدید و سنجه های اعتبار بخشی این بیمارستان را برسی نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS