previous pauseresume next

کمیته سیاست گذاری

روز یکشنبه ۱۴ آبان ساعت ۸صبح کمیته سیاست گذاری با حضور اعضای کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید .

کمیته مستند سازی پزشکان

روز شنبه ۱۳ آبان ساعت ۸ صبح کمیته مستند سازی پزشکان با حضور اعضای کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

کمیته پرسنلی

روز پنج شنبه ۱۱ آبان ساعت ۸ صبح کمیته پرسنلی با حضور اعضای کمیته در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید .

کلاس داروهای شیمی درمانی ۲

روزهای ۷ و ۸ و ۱۱ آبان راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح کلاس داروهای شیمی درمانی ۲در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید .

کلاس مراقبت های پرستاری در لنف ادم

روزهای ۷ و ۸ و ۱۱ آبان راس ساعت ۹:۳۰ صبح کلاس مراقبت های پرستاری در لنف ادم در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید .

کلاس حمایت های تغذیه ای در بیماران بستری

روزهای ۷ , ۸ , ۱۱ آبان ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس حمایت های تغذیه ای در بیماران بستری با سخنرانی سرکار خانم تقی یار  در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

بازدید مدیریتی از بخش زنان ۲

بازدید مدیریتی باحضور آقای دکتر سجادی قائم مقام محترم مجتمع وکارشناسان منتخب بخش بهبود کیفیت بیمارستان وهمچنین پرسنل بخش زنان ۲، طبق برنامه ریزی قبلی، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ راس ساعت ۱۱ در بخش  برگزار گردید.

جلسه مدیربیمارستان با پرسنل آزمایشگاه

روز پنج شنبه ۴ آبان ماه ساعت۱۰:۳۰ صبح مدیر بیمارستان جلسه ای با پرسنل آزمایشگاه برگزار نمودند

جلسه مسئول کنترل عفونت با رابطین کنترل عفونت بیمارستان

روز پنج شنبه ۴ آبان ماه ساعت ۸:۳۰ صبح مسئول کنترل عفونت جلسه ای با رابطین کنترل عفونت بیمارستان در سالن شورا برگزار نمودند

کمیته اورژانس

روز یکشنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۱۱ صبح کمیته اورژانس درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضاي اين كميته در سالن شورا تشكيل گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS