previous pauseresume next

جلسه رئیس و مدیر بیمارستان با مسئولین خیریه آلا

روزیکشنبه۱۱آذرماه ساعت۱۱:۳۰صبح،جلسه رئیس و مدیر بیمارستان با مسئولین خیریه آلا در دفتر ریاست برگزار گردید.

کلاس اصول پیشگیری از ایدز

روز یکشنبه۱۱آذر ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس اصول پیشگیری از ایدز با سخنرانی سرکار خانم طباخان در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

جلسه شورای پژوهشی

روز شنبه ۱۰آذر ماه ساعت۱۱صبح،جلسه شورای پژوهشی با حضور اعضاء در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

کمیته مستندسازی پزشکان

روز شنبه۱۰آذر ماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته مستند سازی پزشکان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

جلسه RCA

روزپنج شنبه۸آذرماه ساعت۹صبح،جلسه RCA با حضور معاون درمان بیمارستان در دفتر مدیر پرستاری برگزار گردید.

کمیته کنترل عفونت

روز دوشنبه۵آذر ماه ساعت۱۱صبح کمیته کنترل عفونت درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضوراعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

جلسه مسئول آموزش به بیمار با رابطین آموزش به بیمار

روزدو شنبه ۵آذر ماه ساعت۱۰صبح،جلسه مسئول آموزش به بیمار با رابطین آموزش به بیمار در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

جلسه گروه هماتولوژی

روزدوشنبه ۵آذر ماه ساعت۹صبح،جلسه گروه هماتولوژی با حضور اعضای گروه در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

جلسه هماهنگی آزمایشگاه با واحد فناوری اطلاعات

روز شنبه ۳آذر ماه ساعت۱۱صبح،جلسه هماهنگی آزمایشگاه با واحد فناوری اطلاعات درخصوی نرم افزار HIS با حضور مدیر شرکت پویا سانامه دیوا واحد اصفهان در دفتر رئیس بیمارستان برگزار گردید.

جلسه تودیع و معارفه مسئول روابط عمومی بیمارستان

روز شنبه۳آذر ماه ساعت۱۰صبح،جلسه تودیع و معارفه مسئول روابط عمومی بیمارستان با حضور نماینده روابط عمومی دانشگاه و مسئولین بیمارستان در دفتر رئیس بیمارستان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS