رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید آقای دکتر میرزا بیگی و تیم همراه

روز شنبه ۱۲ شهریور ماه ساعت ۹ صبح جناب آقای دکتر میرزابیگی رئیس محترم کل سازمان نظام پرستاری ، دکتر یزدانی معاون محترم آموزشی سازمان نظام پرستاری ، خانم دکتر رستگاری رئیس محترم اداره پرستاری معاونت درمان ،خانم دکتر صفازاده رئیس محترم هیات مدیره سازمان نظام پرستاری،  آقای رضائی مسئول محترم دفتر مدیر سازمان نظام پرستاری،  آقای  توکل عضو هیات مدیره سازمان نظام پرستاری  همراه با ریاست، مدیریت و مدیر خدمات پرستاری مرکز  با حضور در بیمارستان سیدالشهداء ( ع) از بخش ها بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی مرکز  جناب آقای دکتر میرزا بیگی  در این بازدید پیام قدردانی وزیر محترم بهداشت را به پرستاران مرکز ابلاغ نمودند.