previous pauseresume next

کمیته بحران وحفاظت فنی

روز دوشنبه۲۳مهر ماه ساعت۱۰صبح کمیته بحران وحفاظت فنی درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

برگزاری کلاسهای آموزشی

روز دوشنبه۲۳مهرماه ساعت۹:۳۰صبح الی ۱۱:۳۰کلاسهای آموزشی اصول مراقبت پرستاری در کانترهای ورید مرکزی و آشنایی با تجهیزات پزشکی با سخنرانی کارشناسان بیمارستان در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

کمیته مستند سازی پزشکان

روز شنبه۲۱مهرماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته مستند سازی پزشکان بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

بازدید شهردار محترم ناحیه یک

روز دو شنبه ۱۶مهر ماه شهردار محترم ناحیه یک اصفهان از بخشهای بیمارستان بازدید نمودند 

کارگروه نظام ارجاع

روز یکشنبه ۱۵مهر ماه ساعت۹صبح،کارگروه نظام ارجاع با حضورمسئولین بیمارستان در دفتر ریاست برگزار گردید

کمیته مستند سازی پزشکان

روز شنبه۱۴مهرماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته مستند سازی پزشکان بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات لندری

تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی

کارگروه نظام ارجاع

روز پنج شنبه ۱۲مهر ماه ساعت۱۰صبح،کارگروه نظام ارجاع با حضوررئیس و مدیر بیمارستان در دفتر ریاست برگزار گردید

جلسه مدیربیمارستان با مسئولین

روز پنج شنبه ۱۲مهر ماه ساعت۸صبح،مدیربیمارستان جلسه ای با مسئولین در سالن شورا برگزار نمودند

نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

روز چهارشنبه۱۱مهر ماه ساعت۹ صبح،نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت با حضور مسئولین سلامت استان و همکاری بیمارستان سید الشهداء(ع) دراولین شهرک سلامت کشور در اصفهان برگزارگردید

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS