previous pauseresume next

معرفی معاونت

نام ونام خانوادگی:                               دکتر لاله شریعتی                        

سمت:                                             معاون پژوهشی

تحصیلات:                                          متخصص پزشکی مولکولی

تلفن:                                                 ۳۲۳۵۰۲۱۰-۰۳۱

شماره داخلی:                                     ۲۱۴۴

 

*********************************************************************************

 

پژوهش و توسعه نیاز اصلی مراکز و ساختارهای مولد خدمات، دانش و فنآوری می باشد. ارزیابی شرایط، حمایت از خلاقیت نیروهای درونی، یافتن منابع جدید، استفاده بهینه از نیروهای موجود و مواردی از این دست از مسئولیت اصلی واحدهای تحقیق و توسعه است.

همانگونه که آرمان این مرکز درمانی، خلق مجموعه ای پیشرو در زمینه پژوهش  های بالینی برای ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه می باشد، مسئولین معاونت پژوهشی مصمم هستند تا با توجه به موقعیت و چهره این بیمارستان، با ترغیب و تشویق و ایجاد روحیه نوآوری، بستر مناسبی را برای ظرفیت های پژوهشی و افزایش سطح کیفی و کمی با به کارگیری نتابج تحقیقات فراهم آورند. هم چنین با برقراری روابط با مراکز تحقیقاتی مجهز، بهبود کیفی فعالیت های پژوهشی میسر بوده و طرح های مفید و کاربردی تحت حمایت های همه جانبه قرار خواهند داشت.
هدف کلی ارتقاء توانمندی پژوهشی و ترغیب همکاران به خصوص پزشکان و پرستاران بیمارستان در انجام پژوهش های بالینی، کمک به تعالی بیمارستان از طریق انجام فعالیت های پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و گردآوری اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران خواهد بود. در این راستا واحد تحقیق و توسعه بیمارستان با چشم انداز توانمند سازی و فرهنگ سازی پژوهش، اهداف ذیل را دنبال خواهد کرد:

اهداف اختصاصی:

تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش های بالینی در بیمارستان

توانمند سازی پژوهشی متخصصین و دانشجویان دوره های بالینی

فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های دوره بالینی

ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی

 

اهداف کوتاه مدت:

 • تلاش و بستر سازی جهت ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران 
 • برگزاری نشست های علمی برای گزارش موارد خاص و تبدیل آن به  مقالات Case Report.
 • هدفمند کردن پژوهش ها با استفاده از دانش و تجربیات متخصصین مرکز در مورد چالش هائی که در درمان و تشخیص بیماری با آن مواجه هستند و و بهره گیری از نتایج تحقیقات در جهت حل مشکلات و ارتقاء سطح سلامت جامعه
 • تامین مشاور آماری، اپیدمیولوژی و مقاله نویسی در حوزه فعالیت متخصصین حاضر
 • توانمند سازی کارمندان و دانشجویان مربوطه در تمام جوانب انجام پژوهشی استاندارد
 • بسط و توسعه ارتباطات و همکاری بین بخشی با مراکز دولتی و غیر دولتی از طریق انجام پژوهش های مشترک

 

اهداف بلند مدت:

 • استفاده از بستر موجود در بیمارستان در راستای کمک به راه اندازی بیوبانک نمونه های بیولوژیک (خون تام ، سرم و بافت) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • راه اندازی Clinical Trial Center  در دانشگاه
 • توسعه بخش بیوانفورماتیک
 • تولید زیرساخت های بخش سلول درمانی
 • راه اندازی فیلد تحقیقاتی ژن درمانی در دو حوزه تالاسمی و سرطان با استفاده از ابزارهای ویرایش ژنوم
 • شناسائی بیومارکرهایی اختصاصی برای تشخیص سریع و follow up  بیماری های خاص و جلوگیری از به کار رفتن روش های تهاجمی
 • راه اندازی بخش ژنتیک
 1. حوزه تشخیص و درمان: set up تست های ژنتیکی رایج در آزمایشگاه بیمارستان

حوزه پژوهش: تحقیقات در راستای درمان هدفمند بیماری ها جهت توسعه پزشکی شخص محور با بهره گیری از علم ژنتیک و بیوانفورماتیک