previous pauseresume next

سالمندان چه می گویند

پیری فرایندی است که متوقف نمی شود و تنها با داشتن زندگی سالم و مراقبت های ویژه می توان این دوران را به دوران مطلوب و لذت بخش، توام با سلامتی تبدیل کرد.

بر اساس شعار روز جهاني که " آينده اي بهتر با مشاركت سالمندان " نام گذاری شده است، عناوین روزهای هفته سالمند به شرح زیر اعلام شد.

دوشنبه ۱۰مهرماه: روز سالمند ، ايثار و مقاومت

سه شنبه ۱۱ مهرماه: روز سالمند و مناسبت هاي مذهبي

چهارشنبه ۱۲ مهرماه: روز سالمند و سبك زندگي سالم

پنجشنبه ۱۳ مهرماه: روز سالمند و امنيت اجتماعي

جمعه ۱۴ مهرماه: روز سالمند و ارزشهاي فرهنگي و ديني

شنبه ۱۵ مهرماه: روز پدربزرگ ، مادر بزرگ و انتقال تجربيات

یکشنبه ۱۶ مهرماه: روز سالمند ، توانمندي و مشاركت