previous pauseresume next

خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج یونیت یکپارچه

واحد مناقصه گزار: بیمارستان سیدالشهداء (ع)  

موضوع مناقصه: خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج یونیت یکپارچه مدل ۱۵۲A    

 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  

 

نوع تضمين شركت در مناقصه: فيش واريزي يا ضمانتنامه معتبر بانكي

 

مدت تضمین شركت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه

 

 

مهلت توزيع اسناد مناقصه: مهلت خرید و اخذ اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ لغایت روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ 

 

 

آخرين مهلت ارسال اسناد مناقصه به صورت حضوری تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰میباشد.                                     

 

زمان و محل بازگشایي پيشنهادهای رسيده: روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ در دفتر مدیریت بیمارستان سیدالشهداء (ع)