previous pauseresume next

تبریک به مناسب روز داروساز و تجلیل از پزشکان مرکز و پرسنل کلین روم

به گزارش روابط عمومی مرکز۵ شهریور ماه توسط ریاست و مدیریت و جمعی از مسئولین مرکز برنامه تقدير از پزشكان داروساز و كادر پرستاري بخشClean room بيمارستان سيدالشهدا به مناسبت زادروز محمد زکریای رازی و روز داروسازلازم به ذكر است Clean room بيمارستان سيدالشهدا ع ( اميد) به عنوان اولين مركز در مجموعه علوم پزشكي اصفهان از آبان ماه سال ۱۳۹۹ افتتاح و در حال حاضر تهیه و آماده سازی كليه محلولهای ترکیبی TPN و داروهای شیمی درمانی بيماران سرپايي و بستري در اين قسمت انجام مي شود كه اين امر موجب  کاهش مواجهات شغلی ، تهیه داروهاي شيمي درماني در محیطی با حداقل بار میکروبی ، جلوگیری از هدررفت دارویی و همچنين دارودهی ایمن به بیماران و کاهش خطاهای دارویی به جهت چند مرحله کنترل مي گردد و در اجراي استاندارد اين فرآيند، پرسنل داروخانه و كادر پزشکی و داروسازان و نيروهاي پرستاري اتاق تميز نقش به سزايي داشته اند و با برخورداري از دانش فني و حرفه اي لازم ، نهايت سعي و تلاش خود را در اين خصوص معطوف نموده اند . در اين جلسه تقديرنامه هاي معاون محترم درمان تقديم تيم داروسازان و تیم Clean room گردد .