previous pauseresume next

کلاس حمایتهای تنفسی با ونتیلاتور

روز پنج شنبه ۲۳ شهریور ماه ساعت ۱۰:۳۰صبح کلاس حمایتهای تنفسی با ونتیلاتور با سخنرانی جناب آقای خسروی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید