previous pauseresume next

کلاس حمایتهای تنفسی با ونتیلاتور

روز پنج شنبه ۱۶ شهریور ماه ساعت ۱۱:۳۰صبح کلاس حمایتهای تنفسی با ونتیلاتور با سخنرانی جناب آقای خسروی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید