previous pauseresume next

چشم انداز

بیمارستان سیدالشهداء (ع) تلاش می نماید در ۵ سال آینده به عنوان مرکز آموزشی درمانی تیپ یک جامع سرطان در استان و استان های همجوار ارائة خدمت نموده و جایگاهی را به عنوان مرکز قطب برای تشخیص و درمان سرطان ، کسب نماید.

ارزش های بیمارستان :

۱.     رعایت ارزش های اخلاقی و موازین شرعی

۲.     احترام به حقوق بیماران و همراهان

۳.     آموزش و توانمندسازی کارکنان

۴.     مسئولیت پذیری اجتماعی

۵.     رعایت ایمنی بیمار و کارکنان

۶.     بهبود مستمر کیفیت ، فرآیند محوری و ارتقای نتایج مطلوب

۷.     سیاست گذاری براساس خرد جمعی

۸.     ارزش گذاری براساس خلاقیت و نوآوری