previous pauseresume next

برگزاری کلاسهای آموزشی

روز پنج شنبه ۱۴تیرماه ساعت۸صبح الی ۱۱:۳۰کلاسهای آموزش به بیماران تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی ، مراقبت های پرستاری در بیماران تالاسمی ، پیشگیری از هپاتیتA ، درس آموخته های کمیته های مرگ ومیربا سخنرانی کارشناسان بیمارستان در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.