previous pauseresume next

اطلاعیه های آموزشی

                       تقویم آموزشی ۱۳۹۵ مجتمع

برنامه کلاس های آموزشی   اسفند

برنامه کلاس های آموزشی   بهمن

برنامه کلاس های آموزشی   دی

برنامه کلاس های آموزشی   آذر

برنامه کلاس های آموزشی   آبان

برنامه کلاس های آموزشی   مهر

برنامه کلاس های آموزشی   شهریور

برنامه کلاس های آموزشی   مرداد

برنامه کلاس های آموزشی   تیر

برنامه کلاس های آموزشی   خرداد

برنامه کلاس های آموزشی   اردیبهشت

برنامه کلاس های آموزشی   فروردین  

    

                    تقویم آموزشی ۱۳۹۴ مجتمع

تقویم آموزشی اسفند ماه مجتمع

تقویم آموزشی بهمن ماه مجتمع 

تقویم آموزشی دی ماه مجتمع 

              تقویم های آموزشی موسسات خصوصی سال ۱۳۹۴

تقویم آموزشی مرداد و شهریور موسسه بال اندیشه سپاهان

تقویم آموزشی سازمان مدیریت استانداری

              تقویم آموزشی ۱۳۹۳

اطلاعیه گواهی آموزش مداوم ۱۳۹۳

برگزاری آموزش مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی

کارگاه معرفی منابع الکترونیکی 

آزمون کتبی داده پردازی بهداشتی

برنامه آموزشی پرسنل (فصل پائیز) سال ۱۳۹۳ مرکز

کلاس های آموزشی واحدمبارزه با بیماری ها(سه ماهه سوم ۱۳۹۳)

همایش اخلاق و احکام کارمندی

برنامه کلاس آموزش حفاظت در برابر اشعه

دوره مقدماتی آموزش " حفاظت در برابر اشعه"

برنامه آموزشی هموویژولانس جهت پزشکان و پرسنل علوم آزمایشگاهی –پرستاری و هوشبری

برنامه آموزش های عمومی و تخصصی کادر پرستاری و مامایی در سال ۱۳۹۳ 

آزمون مراقبت تسکینی

کارگاه مراقبت از استومی با ۴/۵امتیاز

کارت حضور وغیاب

مجموعه سوالات در خصوص آموزش

برنامه آموزشی هموویژولانس

دوره آموزش عمومی آداب و اسرار نماز به صورت مجازی و به مدت ۲۸ ساعت

کلاس تفسیــر گازهای شریـانی

آزمون انسان  شناسی

کنفرانس اخلاق حرفه ای و قوانین پزشکی

تقویم آموزشی فصل تابستان موسسه بال اندیشه سپاهان

عناوین برنامه های آموزشی مرکز آموزش یادمان اندیشه سلامت (یاس)